Resekce kořenového hrotu, operace cyst

Tyto výkony se provádí tam, kde infekci z tzv. mrtvých zubů nelze potlačit nechirurgickým ošetřením kořene. V takovém případě obvykle vzniká v čelistní kosti v okolí kořenového hrotu zánětlivé nebo cystické ložisko, které je nutné chirurgicky odstranit. Současně se resekuje (oddělí a odstraní) hrot kořene, který je vždy nejvydatnějším zdrojem bakterií. Zub je přitom zachován.

Resekce kořenového hrotu - výplň kořene operační ranou Resekce kořenového hrotu - hojení po obdobném ošetření u jiného pacienta

Na obr. vlevo ukazuje velká svislá šipka na kostní dutinu po odstranění zánětlivého ložiska (okrouhlé tmavší pole), malá šipka ukazuje na výplň kořene operační ranou (světlá ploška) – kořen je blokován kořenovým čepem. Obr. vpravo znázorňuje hojení po obdobném ošetření u jiného pacienta.

© 2008-2015 MUDr. Luboš Jirgl | Design Lutner