Čelistní vady

jde o stavy, kdy jsou porušeny vzájemné vztahy čelistí, takže vzniká předkus horní nebo dolní čelisti, zkřížený nebo otevřený skus, popřípadě kombinace těchto vad. Operační léčba vyžaduje obvykle několikadenní hospitalizaci a několikatýdenní pracovní neschopnost. Efekt operací bývá velmi dobrý a přináší zlepšení funkční i estetické.

© 2008-2015 MUDr. Luboš Jirgl | Design Lutner